توسعه سرمایه انسانی و رشد کسب و کار شما

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسته‌بندی: مدیریت عملکرد

شرکت ریرا متشکل از متخصصین با تجربه منابع انسانی و مشاورین کسب و کار و توسعه سازمانی است تا بتواند بهترین عملکرد را در توسعه کسب و کارهای متخلف ایفا کند.  

ریرا ارائه دهنده خدمات منابع انسانی و تولید نرم افزار و پلتفرم ها در زمینه های مختلف می‌باشد.

تجزیه و تحلیل داده های منابع انسانی

تجزیه و تحلیل داده های منابع انسانی: چگونه داده ها را برای بهبود عملکرد منابع انسانی استفاده کنید

در عصر داده های بزرگ، سازمان ها به دنبال راه هایی برای استفاده از داده ها برای بهبود عملکرد خود هستند. این امر در مورد منابع انسانی نیز صدق می کند. تجزیه و تحلیل داده های منابع انسانی (HR analytics) به سازمان ها کمک می کند تا از داده های منابع انسانی برای اتخاذ تصمیمات بهتر، بهبود فرآیندها و عملکرد و ایجاد نیروی کار مؤثرتر استفاده کنند.

ادامه مطلب
اهمیت ارزیابی در توسعه سازمانی

اهمیت ارزیابی در توسعه سازمانی

ارزیابی به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر، نقش بسزایی در توسعه و بهبود عملکرد سازمان‌ها ایفا می‌کند. در این مقاله، به اهمیت ارزیابی در توسعه سازمانی خواهیم پرداخت و چگونگی این ابزار به سازمان‌ها کمک می‌کند.

ادامه مطلب