توسعه سرمایه انسانی و رشد کسب و کار شما

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسته‌بندی: از استراتژی تا OKR

شرکت ریرا متشکل از متخصصین با تجربه منابع انسانی و مشاورین کسب و کار و توسعه سازمانی است تا بتواند بهترین عملکرد را در توسعه کسب و کارهای متخلف ایفا کند.  

ریرا ارائه دهنده خدمات منابع انسانی و تولید نرم افزار و پلتفرم ها در زمینه های مختلف می‌باشد.

کارگاه okr

ورکشاپ OKR: بهبود عملکرد و اجرای استراتژی‌های کلان با چهارچوب OKR

در این مقاله، با مفهوم و کاربردهای چهارچوب OKR (Objectives and Key Results) آشنا می‌شویم و چگونگی اجرای آن در سازمان‌ها را برای بهبود عملکرد و اجرای استراتژی‌های کلان بررسی می‌کنیم. این ورکشاپ OKR یک راهنمای عملی و ساده را ارائه می‌دهد تا از مفهوم پیچیده‌ای مانند OKR به یک برنامه عملی و اجرایی تبدیل شوید.

ادامه مطلب