سامانه آرمان ریرا

آموزش رایانه ای میل انبوه و نوین

سامانه موکس “MOOCs”

سامانه آرمان، موکس،آموزش رایانه ای میل انبوه و نوین

موکس چیست

"MOOCs" سرواژه سازی شده "Massive Open Online Courses" می‌باشد. Massive به معنای گسترده، اشاره به ثبت نام نامحدود افراد در درس ها دارد. Open، به معنی ثبت‌نام آزاد افراد صرف‌نظر از پیشینه تحصیلی آن‌ها یا رایگان بودن آموزش ها برای مطالعه است. Online، به نحوه ارایه برخط آموزش ها اشاره دارد و Courses، اشاره به ساختارمند بودن درس های ارائه شده دارد. موکس ها را به عنوان یکی از تحولات موثر در آموزش عالی نام می برند.

سامانه موکس "MOOCs"

آرمان هر دو نوع مخاطب دانشگاهی و عموم مردم را پوشش می‌دهد.

آموزش بدون محدودیت‌های جغرافیایی

برخی از امکانات سامانه آرمان

آموزه, پودمان و دوره

آموزه، یک یا چند محتوای مجزاست که یک مبحث را به طور کوتاه و فشرده پوشش می دهد و به شکل خودخوان طراحی شده است. در پایان آموزه‌ها شرکت در آزمون برای کسب گواهی اجباری است. آموزه‌های آرمان، بخش شبه-موکس آن را پوشش می‌دهند.

پودمان معادل course در موکس‌های معتبر می‌باشد. هر پودمان شامل چندین جلسه است که در این جلسات منابع و تکالیف و آزمون قرار داده شده است. فراگیران در هر پودمان در بخش‌های مختلف به تعامل با تیم تدریس می‌پردازند و در نهایت با شرکت در آزمون نهایی و قبولی در آن گواهی دریافت می‌کنند.

دوره، از مجموع چند پودمان که در کنار هم یک موضوع را پوشش می‌دهند تشکیل شده است. برای کسب گواهی یک دوره، کافی است پودمان های مرتبط با آن را بگذرانید.

 

با ما تماس بگیرید