توسعه سرمایه انسانی و رشد کسب و کار شما

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ویژگی‌های محصولات ریرا

رعایت استانداردهای تولید نرم افزار

مطابق با استاندارد بین المللی

رفع نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف

کاربری آسان و آموزش استفاده در سامانه‌ها

امنیت بالا

پشتیبانی از پروتکل های امنیتی

امنیت سامانه
ویژگی‎‌های سامانه، محصولات

داشبورد مدیریتی پیشرفته و گزارشگیری برخط

رفع نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف

ثبت Log کاربران

کاربری آسان و آموزش استفاده در سامانه‌ها

پشیبانی از امکاناتی مثل ارسال پیامک و ایمیل

واکشی اطلاعات و ارتباط با سایر نرم‌افزار ها