نوشتار ریرا

نوشتار برگزیده ما

استراتژی

امروزه اهمیت سرمایه های انسانی و نقش آنان در رشد و توسعه کسب و کارها بر کسی پوشیده نیست. سازمان های بسیاری در تلاش هستند تا با اجرای فرایندهای درست و مناسب در مسیر رشد و توسعه کارکنان و کسب و کار خود گام بردارند.ما با هدف همکاری در راستای توسعه کسب کارهای مختلف در کشور و با گرد هم آمدن جمعی از متخصصین با تجربه حوزه منابع انسانی و مشاورین حوزه کسب و کار فعالیت خود را آغاز کردیم. تا با استفاده از دانش و تجربه داخلی و بین المللی در این حوزه در کنارتان باشیم.

آینده کار: یادگیری مداوم

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

چگونه در نهایت به اهداف و تصمیم‌های سال نو خود برسیم؟- OKR, KPI

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

اهمیت سیستم های مدیریت یادگیری (LMS) در شرکت ها: مزایا و مزایای کلیدی

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

چگونگی پیاده سازی یادگیری مستمر با استفاده از سامانه مدیریت یادگیری (LMS) در شرکت ها

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

برنامه های توسعه فردی: چه هستند و چرا اهمیت دارند؟

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

پیشرفت شغلی خود را با OKR و KPI تقویت کنید

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

چگونه سیستم مدیریت یادگیری نوید به بانک‌ها کمک می‌کند تا آموزش کارکنان را ساده‌تر کنند

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

نحوه تعیین اهداف قابل دستیابی با استفاده از معیارهای SMART

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴

آینده منابع انسانی: پذیرش فناوری برای ساده‌سازی فرآیندها و بهبود کارایی

خواندن مطلب
تحریریه ریرا
۱۴۰۳/۳/۱۴